Authentiek ondernemen: zo doe je dat!

Authentiek ondernemen

Als content specialist houd ik me bezig met storytelling. Als je een goed verhaal te vertellen hebt, dan wil je dat anderen dat van je aannemen. Hoe bereik je dat als ondernemer? Door (onder andere) authentiek te zijn. Maar wat houdt dat in? Authentiek zijn heeft volgens mij te maken met echtheid. Je bent authentiek als je je niet anders probeert voor te doen dan je bent. Als je echt laat zien wie je bent!

Tijdens de presentatie die Albert en ik gaven bij #smc070 zeiden we: “Vertel je een verhaal, wees dan authentiek. En wees vriendelijk.” Er kwam een strijdlustige reactie van een meneer uit de zaal: “Maar wat nou als je niet vriendelijk bént? Ik zeg altijd tegen mijn klanten dat ze bij mij moeten zijn, omdat ik gewoon de beste ben. Dat ze hun website door mij moeten laten maken.” Tja, er is wat voor te zeggen natuurlijk. Niet iedereen ís even vriendelijk… toch? Hier kom ik verderop in dit blog op terug.

De klanten kiezen het beste product

Authentiek zijn is communiceren met je doelgroep. En met de nadruk op communicatie MET. De dialoog aangaan dus. Dat betekent dus niet alleen maar vertellen, maar ook luisteren. Zenden en ontvangen. Alleen maar boodschappen zenden is niet meer van deze tijd. Op je borst kloppen ook niet, dat is veel te agressief.
Dus niet: “Koop mijn product, want dit is het beste.”  Dat bepaalt de klant toch zelf wel? Laat hen reageren, geef klanten de mogelijkheid te reageren, een review te schrijven, een vragenlijst in te vullen, jouw product aan te prijzen, te delen. Als je product goed is, dan gaat de klant dat vanzelf wel aan de rest van de wereld vertellen.

Zoek de verbinding

Of, zoals Maurice van Bokhoven het formuleert in zijn rake blog ‘Social media sucks’: “Wanneer luisteren wij nu eindelijk eens naar onze klanten? Wanneer staan we eens niet in de 'modus' van zenden? Zit jouw klant te wachten op jouw verhaal hoe fantastisch je bent of zoekt jouw klant verbinding zodat de emotie echt een band kan kweken in harmonie met jou, het bedrijf en de wensen van de klant?” En het kweken van een goede band met je klant, daarin kun je je dus onderscheiden!

Authentiek zijn is hard werken

Dirk Boersma schreef over zijn blog over authentiek leiderschap: “Authentiek zijn is hard werken”. De volgende 3 punten in zijn blog zijn heel treffend geformuleerd:

 1. De authentieke leider is zich bewust van zijn rol en oprecht in de vervulling ervan. Ze kennen hun kracht en hun zwakte, spelen geen spelletje en zijn zich ervan bewust dat ze altijd iets houden om aan te werken.
 2. Authentieke leiders laten zich drijven door een missie en door de doelen van de organisatie waarvoor ze werken. Ze zijn niet alleen maar voor zichzelf bezig.
 3. Authentieke leiders leiden vanuit gevoel, niet alleen maar vanuit ratio. Ze laten hun hart spreken. Ze zijn niet bang emoties te tonen en durven zich kwetsbaar op te stellen. Ze verbinden zich met hun medewerkers. Ze zijn direct, maar tonen ook empathie. Zonder empathie is direct zijn wreed, volgens Kruse.

Geen vrijbrief om met niemand rekening te houden

Carrièretijger.nl zegt: “Authenticiteit wordt nog wel eens verward met egoïsme. Authenticiteit betekent dat je je eigen weg gaat, los van de (vermeende) verwachtingen van anderen. (…) Authenticiteit is geen vrijbrief om met niemand rekening te houden. Je moet ook relaties kunnen opbouwen en onderhouden.”

Tem je ego

Authentiek zijn heeft dus duidelijk te maken met het loslaten van je ego. Jelle Hermus zegt in zijn blog op sochicken.nl: “Maak je ego kleiner, in plaats van groter. Dat klinkt natuurlijk allemaal mooi en dat is het ook. Het temmen van je ego is een levenslange bezigheid. Soms lukt het, soms niet. Soms ben je in een staat van acceptatie, liefde en compassie. Soms sta je op je strepen en wil je per se je gelijk halen, om later te beseffen dat je ego er weer tussen is gekomen.”

Het gaat om de klant

Geloof in je product, dring het niet op

De meneer die tijdens de eerdergenoemde presentatie beweerde “gewoon de beste te zijn”, was te veel bezig met het halen van zijn gelijk. Het is logisch dat je als ondernemer gelooft in je eigen product of dienst. Het lijkt me in elk geval een voorwaarde om überhaupt te gaan ondernemen en iets te willen verkopen. Prima dat je als ondernemer in je je eigen kunnen gelooft, maar daar kunnen anderen (jouw klanten) dus (heel erg of een beetje) anders over denken. Als je je klanten de gelegenheid geeft om hun eigen mening erop na te houden en een podium waarop zij dat kunnen uiten, dan ben je authentiek en zet je je ego opzij.

Luister naar je klanten

Het opzij zetten van je ego kan dus een harde dobber zijn, volgens sommigen zelfs een levenslange bezigheid. Maar het is wel heel erg nodig. Het loslaten van je ego zorgt ervoor dat je open kunt staan voor de mening van anderen. Dat je luistert, niet alleen maar zendt of alleen maar luistert om te kunnen reageren. En dat is wat jouw klanten willen. Dat is wat we allemaal willen. We willen gehoord worden, serieus genomen worden, antwoord krijgen.

Authentiek ondernemen

Neem je klant serieus

Wees oprecht en eerlijk, dat is wat de klant van tegenwoordig van je verlangt en verwacht. Juist door social media zijn klanten mondiger en worden jouw foutjes (of fouten) voor iedereen zichtbaar.

Most people do not listen with the intent to understand;
they listen with the intent to reply.
(Stephen Covey)

De meeste mensen prikken er zo doorheen als je op social media alleen maar ‘luistert’ om te kunnen antwoorden. We zijn allemaal goed (en snel) op de hoogte, kunnen overal via internet alles vinden wat we nodig denken te hebben, en pikken het niet om als we merken dat een ondernemer alleen maar op zenden staat in plaats van ook ontvangen. Neem je klant serieus! Dat wil je toch zelf ook het liefst?

Dus:

 • Zoek verbinding met je klant
 • Authentiek zijn is hard werken
 • Toon je sterke en zwakke punten: wees oprecht
 • Niet alleen voor jezelf bezig zijn
 • Onderneem niet alleen vanuit je ratio, maar ook vanuit je gevoel
 • Authenticiteit:  geen vrijbrief om egoïstisch te zijn
 • Tem je ego
 • Geloof in je product, dring het niet op
 • De klant bepaalt zelf wel wat het beste product is
 • Luister naar je klanten en geef ze een podium
 • Neem je klant serieus!

Authentiek ondernemen

Mijn conclusie? Authentiek zijn, daar kom je als ondernemer heel ver mee!

Hartelijke groet, Lilian Havermans

No Comments Yet.

Leave a comment