Gert Bras: een man met een missie

Inspiratie geeft transpiratie, zeggen ze wel eens. Na mijn gesprek met Gert Bras besloot ik hem eens goed 'door te zagen' over zijn achtergrond en drijfveren. Al is het maar omdat zijn CV indrukwekkend en breed is, hij weet te inspireren en te motiveren, maar vooral omdat hij een man met een missie lijkt te zijn. Wat drijft hem? Dus vroeg ik het hem...

Gert, hoe kom je verzeild in de eCommerce?

Ik zit ruim 30 jaar in ICT, marketing, verkoop en educatie. Liefst alles tegelijk, hahaha... In 1990 zijn we gestart met LANdis en ik werd manager Opleiding. In die tijd haalde ik alle diploma's van Microsoft, Novell, Cisco, Eicon en IBM om niet afhankelijk te hoeven zijn van docenten of certificaten. In 1993 heb ik het bedrijf overgenomen via een management buy-out en werd binnen 6 jaar het grootste ICT-opleidingsinstituut in Europa. Daarna verkocht ik het terug aan LANdis en werd verantwoordelijk voor alle ICT-opleidingen in Europa. In die jaren, 1994 tot en met 1999, werd het huidige internet ontdekt door de massa en begon het avontuur 'WWW'.

 OK, maar waarom eCommerce?

In die beginjaren was eCommerce een technisch hoogstandje, voorbehouden aan de 'happy few' en ik was een van de mensen die dat proces konden aanjagen, via onze cursussen, met detachering van specialisten en door de onze kennis van infrastructuur, wat we tegenwoordig 'cloud' noemen. De kennis van die jaren van pionieren zijn de basis geweest voor zowel mijn huidige eLearning als eCommerce. In feite is de basis hetzelfde, maar dan een beetje anders.

eLearning en eCommerce hetzelfde?

Hahaha, ja, ze zijn hetzelfde. Qua principe dan. Je begint met een Content Management Systeem waarin je basis-principes van het vak samenperst tot één geheel. Daarna concentreer je je op delivery van de content en dan monitor je de voortgang. Het klinkt simpel en dat is het eigenlijk ook. Als je zo diep in de techniek hebt gezeten en je worstelt je er dan bovenuit, dan overzie je het landschap opeens en wordt het heel simpel. Vergelijk het maar met wijn, druiven groeien allemaal op dezelfde manier maar de vinificatie en de wijnmaker maken het verschil. De ene druif wordt een strakke Chablis en de ander bruisende champagne. Maar de basis is gelijk...

Wat drijft jou met die 'wetenschap'?

Gert Bras-WebshopProDe eerste webshops waren technische hoogstandjes. Dat je het überhaupt kon, gaf al een voorsprong op alle concurrenten. Die fase zijn we voorbij. Techniek is nauwelijks nog van belang. In deze fase van ontwikkeling komen we tot de kern. Waarom doen we wat we doen? Techniek is nu een gegeven en werkt feilloos. Tijd voor content, inhoud, boodschap... Ik wil dus dat mijn relaties de techniek laten voor wat het is, aanwezig, en zich concentreren op de inhoud en de boodschap. Alleen die is nu nog van belang.

En wat is jouw boodschap?

Laat de focus op techniek los evenals de angst ervoor en concentreer je op boodschap en onderscheidend vermogen. Winkeliers moeten nu, en heel snel, overgaan naar een webshop en dan beginnen met een of andere vorm van samenwerking. Per branche, per winkelstraat, per regio of per gemeente. Maakt niet uit hoe je samenwerkt, maar blijf niet staan, en zeker niet alleen. Kom achter die kassa vandaan en kijk om je heen. Je wereld verandert, en snel ook...

Wat is volgens jou de rol van een webshop?

De webshops anno 2015 is de vijfde dimensie van de winkel, net als eLearning. Plaats is 3 dimensies en tijd is de vierde. Zodra winkelen los staat van plaats en tijd is shoppen in de vijfde dimensie aangebroken. Sommigen noemen het de virtuele wereld, maar voor heel veel mensen is die virtuele wereld heel reëel. En hun aantal groeit snel!

En dus?

Dus moeten winkeliers als de donder maken dat ze in die virtuele wereld meedraaien als ze willen overleven. En alleen meedraaien is zelfs al niet genoeg. Ze moeten zorgen voor een overspannend geheel waardoor ze zich als winkelcentrum, stadshart of branche onderscheiden. Ze moeten samenwerken als virtuele werkelijkheid, ze moeten een combinatie vinden tussen fysiek en virtueel en ze moeten 'out-of-the-box' leren denken en doen.

 Dat is nogal wat. Hoe zie je dat voor je?

De beste en snelste weg leidt langs drie paden. De eerste is snel en goed de kennisachterstand wegwerken. Zowel bij de ondernemer als bij personeel. Daarvoor hebben we de cursussen van Webshop Pro gebouwd via eLearning. Snel, makkelijk en goedkoop alle nodige kennis opdoen.

Het tweede pad is een samenwerking met de plaatselijke overheid of, als dat niet mogelijk is, via branchevereniging, winkeliersvereniging, winkelcentrum of anderszins. Die samenwerking moet leiden tot onderscheidend vermogen voor het publiek. Onderscheidend vermogen leidt tot communicatie en communicatie leidt tot verkoop. Zo simpel is dat.

Het derde pad is de interactie tussen webshop en winkel. Het zijn geen twee verschillende dingen maar twee zijden van dezelfde munt. Er moet een wisselwerking zijn. Als een klant een product wil dat er niet is dan moet in de winkel de webshop paraat staan. De aankopen moeten bij de auto worden aangeleverd bij vertrek. Een gezamenlijk loyalty-programma. Noem maar op. De kansen en mogelijkheden zijn legio, maar je moet wel verder kijken en denken dan de eigen winkel, de eigen stoep of de eigen straat.

Hoe breng je die boodschap?

We gaan vanaf begin april de serie cursussen live brengen waardoor kennisachterstand geen excuus meer kan zijn. Elke ondernemer en al het personeel kan nu in korte tijd alles leren over webshops wat nodig is om te beginnen en er een succes van te maken.

Daarnaast probeer ik overheid en middenstand duidelijk te maken wat hun rol en plaats is in dit nieuwe speelveld. Niet alleen kennis maar ook begrip, samenwerking en gezamenlijk voordeel zouden het nieuwe adagium moeten zijn. En met overheid bedoel ik eerst en vooral gemeenten. Zij hebben ook direct nadeel van lege winkelstraten als winkeliers failliet gaan. Maar ze kunnen wel een sturende en coördinerende rol vervullen om dit doemscenario tegen te gaan. En die rol pakken ze op dit moment onvoldoende op.

Spelen Gemeenten een rol? Die had ik niet zien aankomen. Leg eens uit.

Hahaha.. Dàt is het geheim van de smid. Iedereen weet het nu. Vanaf dit moment kunnen alleen nog ego's, belangen of mismanagement succes in de weg staan. Als winkeliers twijfelen of wachten dan is het een keuze. Als de overheid, en vooral gemeenten, de gegeven rol niet pakt raakt ze de regie en de winkelcentra kwijt. En dus veel inkomsten. Moet ik doorgaan?

De belangen zijn groot maar er zijn slechts weinigen die dit beseffen. Het is hoog tijd, dat er lokaal initiatieven ontstaan om dit dreigende probleem aan te pakken. In mijn optiek moeten gemeenten hier het voortouw nemen en met creatieve ideeën komen om de middenstand te mobiliseren en initiatieven te coördineren. Hoe langer een gemeente hiermee wacht des te groter wordt het gevaar dat de middenstand het loodje legt en dat centra braak komen te liggen.

We zien het aan de ontwikkelingen bij Free Record Shop, Halfords, Harense Smid, House of Shoes, Mexx, Siebel en V&D, om er maar een paar te noemen. Het aantal vierkante meters dat te huur staat in winkelstraten en centra neemt schrikbarend snel toe. Het is nú tijd om actie te ondernemen. Het is nog niet te laat, maar wel 5 voor twaalf...

Dankjewel Gert. Ik vind dit een heel boeiend verhaal. En ik zie een hoop kansen. Keep up the good work!

Jullie bedankt voor dit "podium". We spreken elkaar snel!

Meer lezen over Gert Bras en zijn werk?

Kijk op  www.4utraining.nl en www.webshop-pro.nl

of nog leuker: abonneer je op zijn humoristische en leerzame columns 

Wil je een van de cursussen volgen die worden aangeboden door Webshop-Pro, klik dan hier 

No Comments Yet.

Leave a comment